WJF. WIJAFIED s.r.o.
Firma WJF. WIJAFIED s.r.o. bola založená v roku 1993 s cieľom zabezpečovania obchodných aktivít v oblasti strojárskej výroby so zameraním hlavne na oblasť výroby zostáv, podzostáv a náhradných dielov koľajových vozidiel nákladných železničných vagónov. V rámci rozširovania aktivít firma od roku 1995 rozšírila dodávky špeciálnej železničnej techniky pre hute a oceliarne.

Naša spoločnosť úzko spolupracuje s renomovanými konštrukčno-technologickými firmami hlavne pri inovácií zostáv a podzostáv špeciálnych technologických vagónov a nových konštrukcií určených najmä pre hute a oceliarne. Výsledky týchto aktivít sú najmä v zabezpečovaní dodávok špeciálnych hutných podvozkov, dvojkolesí pre vysoké nápravové tlaky, rôzne druhy špeciálnych výkovkov a vylískov ako aj zváraných konštrukcií.